🇨🇳🦠🔒จากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลง เซี่ยงไฮ้เป็นแบบอย่างของการช่วยชีวิตในช่วงการระบาดใหญ่ แม้จะมีการติดเชื้อ Covid-19 ในเมืองมากกว่า 400,000 ราย แต่มีผู้เสียชีวิตเพียง 17 ราย จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ สถิติที่พวกเขาขนานนามว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ในการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด และการกักตัวเป็นจำนวนมากนั้นได้ผล

🤢🔒🦠แต่ตัวเลขเหล่านี้อาจไม่ได้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของยอดผู้เสียชีวิต โดยทั่วไปแล้ว ประเทศจีนจำแนกการเสียชีวิตจาก Covid-19 ที่แคบกว่าประเทศอื่นๆ โดยระบุว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายที่เสียชีวิตขณะติดเชื้อถือเป็นการเสียชีวิตจากอาการอื่นๆ เหล่านั้น นอกจากนี้ การปิดเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนเป็นเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ ทำให้การเข้าถึงยา และการดูแลโรคอื่นๆ เป็นไปอย่างจำกัด ทำให้มีการเสียชีวิตจากภาวะอื่นๆค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth