📉📉🔥จำนวนประชากรของจีนลดลงในปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปัั นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ที่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดลงของจำนวนพลเมือง โดยมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจ และโลก

🗃️📑🧮สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่า จำนวนประชากรลดลงราว 850,000 คน จากจำนวนประชากร 1.41175 พันล้านคนในปี 2022 นับเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1961 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของความอดอยากครั้งใหญ่ของจีน

🇨🇳➡️🇮🇳ทำให้อินเดียอาจกลายเป็น ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติคาดการณ์ว่าปีที่แล้วอินเดียจะมีประชากร 1.412 พันล้านคนในปี 2022 แม้ว่า จะไม่คาดหวังว่า จะแซงหน้าจีนจนถึงปีนี้ อย่างไรก็ตาม อินเดียได้รวบรวมเฉพาะตัวเลขประชากรทุก ๆ 10 ปีเท่านั้น และการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดซึ่งเดิมกำหนดไว้ในปี 2021 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด

⚠️🇨🇳🔥ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ คาดว่า ในระยะยาวจำนวนประชากรของจีนจะลดลง 109 ล้านคนภายในปี 2050 มากกว่าการลดลงของการคาดการณ์ครั้งก่อนในปี 2021 ถึง 3 เท่า ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-shrinks-first-time-since-1961-2023-01-17/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me