❌🇷🇺🛢️แอนนาเลนา แบร์บ็อค รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี กล่าวหลังหารือกับกลุ่มประเทศบอลติกในวันพุธ ว่าเยอรมนีจะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้ ระบุว่า จะลดการใช้น้ำมันลงครึ่งหนึ่งในฤดูร้อนและจะอยู่ที่ 0 ภายในสิ้นปี จากนั้นก๊าซก็จะตามมาในแผนงานร่วมของยุโรป เนื่องจากเป็นทางออกร่วมกัน ที่สมบูรณ์ของสหภาพยุโรป และคือจุดแข็งร่วมกันค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth