🔥🇩🇪💬กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีแถลงในวันอาทิตย์ ว่าจะใช้มาตรการฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เพื่อให้แน่ใจว่าจะตอบสนองความต้องการด้านพลังงานหลังจากอุปทานก๊าซของรัสเซียลดลง ซึ่งรวมถึงการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ระบุว่าต้องใช้ก๊าซน้อยลงในการผลิตไฟฟ้า จะต้องโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มากขึ้นแทนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth