🤓📑🇪🇺Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเขายังคงเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ในปี 2023 และในปี 2024 ในขณะที่นางคริสติน ลาการ์ด กล่าวในวันอังคารถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อราคาที่มีเสถียรภาพ และ Joachim Nagel ผู้บริหารคนใหม่ของ Bundesbank ได้กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอันตรายในระดับสูง

📈🚧🔥จากระดับการว่างงานที่สูงขึ้น ปัญหาด้านเครดิตที่ยังคงอยู่ และข้อมูลประชากรที่มีอายุมากขึ้นซึ่งคุกคามต่อภาวะเงินฝืดเป็นเวลากว่าทศวรรษ ECB จะปรับนโยบายอย่างลึกซึ้งเป็นเวลานานกว่าเฟด ซึ่งนโยบายของ ECB และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเป็นเกณฑ์เชิงลบก่อนเกิดโรคระบาดและยังคงเป็นเช่นนั้น และขนาดของงบดุลสะสมนั้นสูงกว่าของเฟดในแง่ปกติและมากกว่า 65% มากกว่า GDP สหรัฐเกือบ 2 เท่าค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth