🇪🇺🚧🔥Sberbank ธนาคารรายใหญ่ของรัสเซียกล่าวว่า การคว่ำบาตรใหม่ของสหภาพยุโรป จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ระบุว่ายังคงทำงานตามปกติ แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรครั้งใหม่ หลังจากสหภาพยุโรปตกลงที่จะตัดธนาคารที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรออกจากระบบ SWIFT ,สหภาพยุโรปเห็นชอบในหลักการ ที่จะลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 90% ภายในสิ้นปี และมาตรการคว่ำบาตรอื่น ๆ ซึ่งการตัด Sberbank จาก SWIFT เพื่อลงโทษการปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียในยูเครนก็อยู่ในมาตรการนั้นด้วย ก่อนหน้านี้สหรัฐได้คว่ำบาตร Sberbank ที่นับเป็น 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ด้านการธนาคารทั้งหมดของรัสเซีย ไปในเดือนเม.ย.ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth