🇪🇺🏹🔥IAEA หน่วยเฝ้าระวังนิวเคลียร์ของ UN ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกำลัง พัฒนารูปแบบ สำหรับภารกิจระหว่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญ โดยหวังว่าจะส่งไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัสเซียยึดครองที่เมืองZaporizhzhia ในยูเครน ราฟาเอล กรอสซี หัวหน้าขององค์การสหประชาชาติ กล่าวในวันจันทร์ ระบุว่ากลุ่มกำลังพัฒนาวิธีการส่งภารกิจดังกล่าว การพิจารณาอื่น ๆ ไม่ควรขัดขวางภารกิจระดับนานาชาติที่สำคัญนี้ไม่ให้เกิดขึ้น กรอสซีกล่าวในแถลงการณ์ถึงคณะกรรมการผู้ว่าการ 35 ประเทศของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และเสริมว่าทางยูเครนได้ร้องขอมาค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth