💶💶💶ฟอน เดอร์ เลเยน กล่าวใน Recovery Conference ว่าสหภาพยุโรปจะจัดตั้งแพลตฟอร์มการฟื้นฟูเพื่อประสานงานการสร้างยูเครนขึ้นใหม่หลังสงครามรัสเซีย แพลตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เพื่อกำหนดแผนที่ความต้องการด้านการลงทุน ประสานงานการดำเนินการ และทรัพยากร ระบุว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงคราม สหภาพยุโรปได้ระดมงบประมาณประมาณ €6.2 พันล้าน ($6.48 พันล้าน) ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครน และจะมีมาอีกมาก ที่จะมีส่วนร่วมอย่างมากในการฟื้นฟูระยะกลางและระยะยาว

🪙🪙🪙จะมีการรวมตัวกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศเช่น European Bank for Reconstruction and Development และ European Investment Bank โดย European Investment Bank เป็นหน่วยงานสินเชื่อของสหภาพยุโรป กำลังเสนอโครงสร้างเงินทุนที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 เพื่อช่วยสร้างยูเครนใหม่ด้วยการลงทุนสูงถึง $104.3 พันล้าน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Aljazeera
🖇️Link : https://www.aljazeera.com/news/2022/7/4/european-union-to-set-up-platform-for-ukraine-war-reconstruction

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth