📑🪙📊ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ที่ 0.50% ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวสู่ระดับ 0.50% ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ฝากกับ ECB กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.00% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 0.75% เพื่อจัดการกับเงินเฟ้อของยูโรโซนที่พุ่งสูงสู่ระดับ 8.6%

🪙🧮💬ECB ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จะสนับสนุนให้เงินเฟ้อกลับมาสู่ระดับเป้าหมายในระยะกลาง ที่ 2% โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการคาดการณ์เงินเฟ้อ และให้แน่ใจในเงื่อนไขการปรับตัวของอุปสงค์

🤔🧮🗨️ก่อนหน้านี้ ECB ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ค. และก.ย. จากราคาผู้บริโภคที่ยังคงพุ่งสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าอัตราตราดอกเบี้ยเงินฝากฯจะกลับขึ้นมาเป็น 0 หรือไม่ จากที่ผ่านมา ECB ได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากฯ ไว้ในแดนลบ (-0.5%) ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อรับมือกับวิกฤตหนี้สาธารณะในภูมิภาค และการแพร่ระบาดของ Covid-19

🇪🇺🪙🗨️คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB อธิบายถึงเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่รอบนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างไม่เป็นที่ต้องการ และคาดว่าจะอยู่เหนือเป้าหมายของ ECB เป็นระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้ภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 และปีต่อๆ ไปไม่ชัดเจน

😵‍💫😩🥵ECB ได้รับแรงกดดันจากเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรียในการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืม แม้ว่าจะมีความกังวลว่าต้นทุนการจัดหาเงินกู้จะบานปลายสำหรับสมาชิกยุโรปตอนใต้ การล่มสลายของรัฐบาลอิตาลีก่อนหน้านี้ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีนั้นเพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันให้ ECB ยกระดับโครงการต่อต้านการกระจายตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ความวิตกจากการจัดหาเงินกู้

📊🧮📈อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีอายุ 10 เพิ่มขึ้นตอบสนองต่อการลาออกของนายกฯมาริโอ ดรากี ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : The Guardian
🖇️Link : https://www.cnbc.com/2022/07/21/european-central-bank-raises-rates-by-50-basis-points-its-first-hike-in-11-years.html
🖇️Link :https://www.theguardian.com/business/2022/jul/21/european-central-bank-raises-interest-rates-for-first-time-in-11-years
🖇️Link :https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220721~53e5bdd317.en.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth