🇪🇺🇷🇺🚫สหภาพยุโรปพยายามยกระดับความร่วมมือกับประเทศในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนตะวันตก เช่น ไนจีเรีย เซเนกัล และแองโกลา เสนอศักยภาพส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้นำไปใช้สำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว ตามเอกสารร่างของสหภาพยุโรปที่เผยแพร่โดย Bloomberg News เพื่อช่วยแทนที่การนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย และลดการพึ่งพามอสโกได้เกือบ 2 ใน 3 ภายในปีนี้

🇪🇺🧭📜สหภาพยุโรปได้ร่างกลยุทธ์ด้านพลังงาน ที่จะเตรียมพร้อมภูมิภาคสำหรับการนำเข้าไฮโดรเจนหมุนเวียน 10 ล้านตันภายในปี 2030 เพื่อทดแทนก๊าซจากรัสเซีย สอดคล้องกับข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรปที่มีความพยายามที่จะละทิ้งเชื้อเพลิงฟอสซิล และบรรลุความเป็นกลางของสภาพอากาศในช่วงกลางศตวรรษ

🇪🇺📜🗝️สหภาพยุโรปวางแผนที่จะเพิ่มการนำเข้า LNG เพิ่มอีก 50 พันล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มการจัดส่งก๊าซท่อจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัสเซียอีก 10 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบดั้งเดิมบนพื้นฐานใหม่ และขยายการค้าไปยังซัพพลายเออร์ใหม่ ๆ

🇪🇺🇺🇸🤝ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามข้อตกลงกับสหรัฐ อย่างเต็มรูปแบบในการส่งมอบ LNG เพิ่มเติมอีก 15 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2022 และประมาณ 50 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ไปจนถึงปี 2030 อีกเป้าหมายหนึ่งคือการลงนามในบันทึกความเข้าใจไตรภาคีกับอียิปต์ และอิสราเอลเพื่อเพิ่ม LNG จัดส่งไปยังยุโรปภายในฤดูร้อนปีนี้ และยังได้วางแผน ที่จะสนับสนุนการเพิ่มความจุของ Southern Gas Corridor เป็น 2 เท่าซึ่งนำก๊าซจากอาเซอร์ไบจานมาอีก 20 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในขณะที่คณะทำงานกับแคนาดาได้รับการกำหนดให้ดูการส่งมอบก๊าซที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนเส้นทางส่งมอบ LNG จำนวนหนึ่งไปยังยุโรปแล้วค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth