🤢📊🔥สหภาพยุโรปเสนอแผนเป้าหมายโดยสมัครใจแก่ประเทศสมาชิกให้ลดการใช้ก๊าซลง 15% ตั้งแต่เดือนส.ค.จนถึงเดือนมี.ค. อันเป็นขั้นตอนฉุกเฉิน หลังจากที่ปธน.วลาดิมีร์ ปูติน เตือนว่าก๊าซของรัสเซียที่ส่งผ่านท่อไปยังยุโรปอาจลดลงอีก และอาจหยุดการส่งก๊าซได้

🧮🥵💬การส่งก๊าซผ่าน Nord Stream ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของการส่งออกก๊าซของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป มีกำหนดจะกลับมาดำเนินการในวันนี้ หลังจากหยุดซ่อมบำรุงประจำปีเป็นเวลา 10 วัน

🪧🕯️🇪🇺หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลเครือข่ายของเยอรมนีกล่าวว่าปริมาณก๊าซผ่าน Nord Stream ไปยังเยอรมนีอยู่ที่ 800 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ซึ่งในวันที่ 10 ก.ค. วันสุดท้ายก่อนการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ กระแสก๊าซอยู่ที่ประมาณ 698 GWh ก๊าซผ่านเส้นทางนี้ลดลง แม้กระทั่งก่อนที่การซ่อมบำรุงจะหยุดชะงักในข้อพิพาทเรื่องการคว่ำบาตร และขณะนี้อาจถูกตัดออกไปอีก ขณะที่การไหลผ่านเส้นทางอื่นๆ เช่น ยูเครน ก็ลดลงเช่นกัน นับตั้งแต่เกิดสงครามในยูดครน

🇪🇺🕯️⚡ชะงักงันในการส่งก๊าซ นั้นจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการปันส่วนและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง หากรัสเซียจำกัดก๊าซ เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรของชาติตะวันตก

🇪🇺🇷🇺🔥ทั้งนี้แผนต้องการการสนับสนุนจากรัฐในสหภาพยุโรป จะมีการหารือในวันศุกร์นี้ เพื่อให้รัฐมนตรีสามารถอนุมัติได้ในวันที่ 26 ก.ค. โดยรัฐในสหภาพยุโรปกำลังใช้ความพบายามให้แน่ใจว่าลังก๊าซที่จัดเก็บจะเต็ม 80% ภายในวันที่ 1 พ.ย. จากประมาณ 65% ในขณะนี้ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/business/energy/europe-races-cut-russian-gas-usage-amid-new-putin-warning-2022-07-20/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth