🇬🇧📝💸เคมี บาเดนอชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ และการค้าของสหราชอาณาจักร ได้ลงนามในสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันการเข้าเป็นภาคยานุวัติของกลุ่ม CPTPP ขนาดใหญ่ในอินโดแปซิฟิก ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Brexit มาถึงปัจจุบัน

💸💸💸รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่า ตกลงนี้จะได้รับการพิจารณาของรัฐสภา ในขณะที่ประเทศ CPTPP อื่น ๆ ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของตนเอง มากกว่า 99% ของสินค้าในสหราชอาณาจักรปัจจุบันที่ส่งออกไปยังประเทศ CPTPP จะมีสิทธิ์ได้รับภาษีเป็นศูนย์ในเร็ว ๆ นี้

📝✒️💸ความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และอื่น ๆ สหราชอาณาจักรจะเป็นชาติยุโรปชาติแรกที่เข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าจะปลดล็อกการค้าไปยังภูมิภาคที่มี GDP รวม £12 ล้านล้าน

🎯📝⚠️ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการเติบโตของสหราชอาณาจักรมากน้อยเพียงใด จากการประมาณการของรัฐบาลเอง ข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่ม GDP ภายในประเทศในระยะยาวเพียง 0.08% ซึ่งจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเพื่อชดเชยการสูญเสียทางการค้าในยุโรปอันเป็นผลมาจาก Brexit ค่ะ

🖇️Link : https://www.cnbc.com/2023/07/16/britain-signs-deal-to-join-12-trillion-indo-pacific-trade-bloc.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me