🇮🇱🇷🇺🛡️เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลเน้นถึงการเจรจาทางโทรศัทพ์ กับรมว.ช่วยต่างประเทศของรัสเซียเมื่อวันพุธว่า ถ้ารัสเซียบุกยูเครน อิสราเอลจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากมอสโกวเพื่อนำพลเมืองและนักการทูตออกไป เจ้าหน้าที่อาวุโสสองคนของอิสราเอลบอกกับแอกซิออส

🚧⚡🚥กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลยังได้ร่างแผนฉุกเฉินเพื่ออพยพชาวอิสราเอลทางบกผ่านโปแลนด์ ฮังการี สโลวาเกีย มอลโดวา และโรมาเนีย ในขณะที่ชาวอิสราเอล 3,000 คนได้อพยพออกไปตั้งแต่วันอาทิตย์ รัฐบาลอิสราเอลเชื่อว่าประมาณ 10,000 ยังคงอยู่ในยูเครน

🛡️🛡️🛡️อิสราเอลพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซีย ยูเครน และสหรัฐในช่วงวิกฤต และพยายามหลีกเลี่ยงขั้นตอนใดๆ ที่จะทำให้พันธมิตรใดๆ ไม่พอใจค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth