🇮🇳🌐🚧องค์กรเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ต Access Now กล่าวเมื่อวันอังคารอินเดียถูกกำหนดให้ปิดระบบอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนครั้งที่สูงที่สุดในโลกในปี 2022 ขณะที่ครองอันดับสูงสุดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากการปิดอินเทอร์เน็ต 187 ครั้งทั่วโลกเป็น 84 ครั้งเกิดขึ้นในอินเดีย รวมถึง 49 ครั้ง ในแคชเมียร์ของอินเดีย เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและความรุนแรง รวมถึงคำสั่งต่อเนื่อง 16 รายการสำหรับการปิดลักษณะเคอร์ฟิวนาน 3 วันในเดือนม.ค.และก.พ.2022

🇮🇳🇵🇰💥แคชเมียร์เป็นจุดที่ขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจมาช้านาน ซึ่งอ้างสิทธิ์ในดินแดนนี้ทั้งหมดแต่ปกครองเพียงบางส่วนเท่านั้น ในเดือนส.ค.2019 รัฐบาลพรรคภาราติยาจานาตะผู้รักชาติฮินดูซึ่งนำโดยนายกฯนเรนทรา โมดี ได้ยกเลิกการปกครองตนเองของรัฐชัมมู และแคชเมียร์ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม โดยแยกออกเป็น 2 เขตปกครองโดยรัฐบาลกลาง

💥🇮🇳🧭แม้ว่าอินเดียจะเป็นผู้นำของโลกในการปิดระบบอินเทอร์เน็ต แต่ปี 2022 ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 ที่มีการปิดระบบอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 100 ครั้งในประเทศ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/india/india-leads-world-cutting-internet-access-5th-year-row-watchdog-2023-02-28/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me