🇮🇳🪨🚂การนำเข้าถ่านหินของอินเดียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิ.ย. โดยนำเข้าถ่านหินเทอร์มอล และถ่านหินโค้กมากกว่า 25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแม้ว่าราคาในตลาดโลกจะสูงขึ้น ข้อมูลจากแหล่งการค้า 3 แห่ง และการติดตามเรือของ Refinitiv พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในประเทศ (ข้อมูลจากที่ปรึกษา Coalmint และ Kpler และผู้ค้า I-Energy Natural Resources)

🪨🪨🔥โดยการนำเข้าถ่านหินส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้นเป็น 19.6 ล้านตัน ในขณะที่ถ่านหินโค้กซึ่งใช้ในการผลิตเหล็ก เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.4 ล้านตัน ตามข้อมูลของเหมืองถ่านหิน และไอพลังงาน

🪨🪨🔥ถ่านหินมีสัดส่วนเกือบ 3 ใน 4 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดีย และสาธารณูปโภคคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 75% ของปริมาณการใช้ถ่านหินของอินเดีย ความต้องการพลังงานประจำปีของอินเดียวเติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบอย่างน้อย 38 ปี

🪨🇷🇺🇮🇩การนำเข้าถ่านหินเทอร์มอลเพิ่มขึ้น 40%,ถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 23% โดยนำเข้าถ่านหินอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเป็นประวัติการณ์ 14.5 ล้านตัน ขณะที่จากรัสเซียเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเป็น 1.2 ล้านตัน (ข้อมูลของ Kpler ระบุ การนำเข้ารวมถึง เทอร์มอล โค้ก ถ่านหิน PCI และแอนทราไซต์) ขณะที่จากออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเข้าในเดือนพ.ค. และจากสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

🇮🇳🪨🔥การนำเข้าถ่านหินของอินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ่านหินอินเดียที่ดำเนินการโดยรัฐได้ออกคำสั่งให้จัดส่งอย่างน้อย 12 ล้านตันในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม โดยรวมในปีนี้ยังไม่เกินระดับก่อนเกิด Covid-19 (โดยในช่วงม.ค.-มิ.ย.อยู่ที่ 119.5 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2019 0.6%) ค่ะ

🖇️Link : https://finance.yahoo.com/news/rpt-indias-coal-imports-hit-230000810.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth