🇷🇺🇮🇹🗨️นายกฯมาริโอ้ ดรากี ของอิตาลีกล่าว มั่นใจว่าก๊าซธรรมชาติรัสเซียนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ และบริษัทต่างๆ สามารถจ่ายเป็นสกุลเงินรูเบิลได้ ถึงมันเป็นพื้นที่สีเทา แต่ก็ไม่มีกฎอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปที่ป้องกันการชำระเงินในสกุลเงินรูเบิล และระบุว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ชำระเงินเป็นรูเบิลแล้ว และผู้นำเข้าก๊าซส่วนใหญ่ได้เปิดบัญชีในสกุลเงินรูเบิลแล้ว ซึ่งความเห็นนี้ได้ขัดกับคำแนะนำของสหภาพยุโรป ที่ต่อต้านแผนการเปลี่ยนการจ่ายก๊าซเป็นเงินรูเบิลของรัสเซียค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth