🇱🇧📑⚔️ก่อนที่รัฐบาลของเลบานอนจะอนุมัติข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเล กับอิสราเอลที่มีมายาวนานหลายสิบปี กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ที่ถูกสหรัฐตีตราเป็นผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปในรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นได้พิจารณาร่างสุดท้ายเป็นบรรทัด ๆ และให้การหน้ายอมรับในประเด็นที่สำคัญ ๆ แม้ผลประโยชน์ของเลบานอนจะไม่มั่นคงก็ตาม

🛡️🌈🛢️การประนีประนอมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างข้อตกลงนี้เป็นการเปิดทางให้การสำรวจพลังงานนอกชายฝั่ง และคลี่คลายแหล่งที่มาของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮิซบุลเลาะห์

😌🇱🇧🛢️ฮิซบุลเลาะห์มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าที่เคยในกิจการของรัฐ กล่าวว่าน้ำมัน และก๊าซนอกชายฝั่งเป็นวิธีเดียวที่เลบานอนจะรอดพ้นจากการล่มสลายทางการเงินครั้งใหญ่ที่กระทบกระเทือนชาวเลบานอนทั้งหมด รวมถึงเขตเลือกตั้งใหญ่ของชีอะ

⚔️🛡️💬แม้ว่าฮิซบุลเลาะห์กล่าวว่าไม่กลัวการทำสงครามกับอิสราเอล แต่ก็ระบุว่าไม่ต้องกสรแสวงหากลุ่มศัตรูที่น่าเกรงขาม

🇱🇧🏚️🌆เลบานอนใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟู สร้างขึ้นใหม่จากสงครามครั้งสุดท้ายในปี 2006 ด้วยการเรียกเก็บเงินส่วนใหญ่ได้จากอ่าวอาหรับ แต่ต้องเลี่ยงเบรุต เนื่องจากอิทธิพลของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ และในขณะที่การสนับสนุนของอิหร่านยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งการคว่ำบาตรของตะวันตกนั้นสามารถบีบการสนับสนุนของอิหร่านลงไปได้ค่ะ

🖇️Link : https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-looped-line-by-line-hezbollah-shows-pragmatic-side-lebanon-israel-deal-2022-10-18/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth