🪙🧭📊ธนาคารกลางเม็กซิโกมีมติเอกฉัน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps. เป็น 7.75% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งแต่ธนาคารใช้ระบบกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 2008 เนื่องจากมีแนวโน้ม ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลออกของเงินทุนอย่างกะทันหัน และส่งสัญญาณความเต็มใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในอัตราเท่าเดิมหากจำเป็นค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth