🔥🔥🍃บริษัท Gazprom ก๊าซของรัสเซียจะหยุดส่งก๊าซให้กับ GasTerra ของเนเธอร์แลนด์โดยมีผลทันที หลัง GasTerra ตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงินของบริษัท พลังงานของรัสเซัย

🔥🔥🍃ผลที่ได้คือ Gazprom จะไม่บรรลุข้อตกลงในการส่งมอบก๊าซสองพันล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง 31 พ.ค.-1 ต.ค. ซึ่งตามข้อตกลงได้ขอให้ Gazprom ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงข้อตกลงในการส่งมอบ และการประมวลผลการชำระเงินค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldthGazprom