😒✂️💬รมว.ต่างประเทศยูเครน ดมิทโร คูเลบา กล่าวว่าไม่มีการสื่อสารทางการฑูตระหว่างรัสเซียและยูเครนในระดับกระทรวงการต่างประเทศของพวกเขาในเร็ว ๆ นี้ และสถานการณ์ในมาลิอูโปล ซึ่งได้อธิบายว่าความเลวร้ายในเส้นทางการเจรจาอาจอยู่ในระดับเส้นแดง “มาริอูโปลอาจจะเป็นเส้นสีแดง” เขาบอกกับ CBS NEWSในการให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์

🚧🇺🇦😤ทหารยูเครนขัดขืนคำสั่งของรัสเซียที่จะวางอาวุธในวันอาทิตย์ที่ท่าเรือมาลิอูโปล ที่ย่อยยับ ซึ่งรัสเซียกล่าวว่ากองกำลังของตนเข้ายึดได้เกือบทั้งหมดในสิ่งที่จะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของสงครามเกือบ 2 เดือนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth