🎯🇷🇺💬นายกฯของรัสเซีย มิคาอิล มิชุสตินเพื่อเพิ่มโควตาการส่งออกปุ๋ยจนถึงวันที่ 31 พ.ค. ระบุว่าโควตาการส่งออกปัจจุบันสำหรับผู้ผลิตปุ๋ยรัสเซียเพิ่มขึ้นชั่วคราวเกือบ 700,000 ตัน

🇷🇺🎯⛑️เว็บไซต์ของรัฐบาลระบุว่า โควตาการส่งออกปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 231,000 ตันเป็น 5.7 ล้านตัน โควตาการส่งออกปุ๋ยผสมเพิ่มขึ้น 466,000 ตัน และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านตัน จนถึงวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งโควตาจะไม่มีผลกับการจัดหาปุ๋ยให้กับสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์และลูกาสค์ อับคาเซียและเซาท์ออสซีเชีย

🌡️🌱💬มาตรการนี้จำเป็นในการสนับสนุนผู้ผลิตปุ๋ยที่เผชิญกับความเสี่ยงจากการหยุดทำงานเนื่องจากความต้องการที่ต่ำในตลาดภายในประเทศและการคว่ำบาตรค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth