🇷🇺🌏🔥รัสเซียได้เตือนประเทศต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติในวันพุธว่าการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย กับการที่สหรัฐจะผลักดันให้ระงับรัสเซีย จากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน จะถูกมองว่าเป็น การแสดงท่าทางที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี ตามบันทึกของรอยเตอร์ หลังจากที่สหรัฐระบุไว้ในวันจันทร์ว่า จะขอระงับรัสเซียจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth