✨♥️🔥รัสเซียมั่นใจว่าจะสามารถปฏิเสธการตัดสินใจของเยอรมนีในการหยุดการรับรองท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 และเชื่อว่าความพยายามของ EU ในการกระจายแหล่งพลังงานของกลุ่มจะล้มเหลวค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth