🛢️🇸🇦😲Saudi Aramco บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิฯรายงานผลประกอบการทั้งปีพุ่งสูงขึ้นในวันอาทิตย์ โดยรายรับสุทธิปี 2021 ของ Aramco เพิ่มขึ้น 124% เป็น 110 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 49 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ที่อ้างอิงจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ระดับสากลเพิ่มขึ้นประมาณ 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากำไรจากการกลั่น และเคมีภัณฑ์ที่สูงขึ้น และการควบรวมธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการควบรวมธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ SABIC ผลประกอบการทั้งปี

🧭🇸🇦💬Amin Nasser CEO ของ Aramco กล่าวว่าผลงานที่แข็งแกร่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวินัยทางการเงิน ความยืดหยุ่น จากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการมุ่งเน้นอย่างแน่วแน่ในกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเติบโตของมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth