📌ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 5 /2566 https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20230927-2.html