📜☎️💬ปธน.เรเซเป ตอยยิป ออร์โดกัน ของตุรกี ได้จัดการเจรจาทางโทรศัพท์กับปธน.เอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์รัสเซียในยูเครน และหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วม NATO ของทั้งฟินแลนด์ และสวีเดน ตามรายงานของมาครงได้ระบุว่า เรเซปเป นั้นให้ความสำคัญต่อการเคารพต่ออธิปไตยของทั้ง 2 ประเทศ ที่คงไว้ซึ่งผลของกระบวนการประชาธิปไตย และ ปฏิกิริยาต่อวิวัฒนาการของสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของตุรกีด้วยค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth