🇹🇷🧭💬ปธน.เรเซปเป้ ตอยยิป ออร์โดกันของตุรเคีย ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ เยน สตอร์เลนเบิร์ก เลขาธการ NATO ว่าไม่มีความคืบหน้าใดที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้เห็นขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมของทั้งฟินแลนด์ และสวีเดนว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังโดยชอบธรรมของตุรเคีย โดยขั้นตอนอาจรวมถึงการให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย และความร่วมมือในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

🧭✨💬ในขณะเดียวกันสตอร์เลนเบิร์ก ได้ทวิตข้อความว่าได้จัดการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ กับ ออร์โดกัน ก่อนการประชุมสุดยอด NATO ในกรุงมาดริดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิ.ย. ระบุใจความว่าได้หารือถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของตุรเคีย ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย และความคืบหน้าในกระบวนการเข้าเป็นภาคีของ NATO สำหรับฟินแลนด์ และสวีเดน

🇸🇪🇫🇮✨สวีเดน และฟินแลนด์สมัครเข้าร่วม NATO อย่างเป็นทางการเมื่อ 18 พ.ค. การตัดสินใจนั้นเกิดจากสงครามรัสเซียกับยูเครน แต่ตุรเคียได้แสดงความคัดค้านต่อการเสนอเป็นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุผลว่าเป็นประเทศที่ให้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย เช่น PKK และ Fetullah Terrorist Organisation (FETO)

🇹🇷😤🔥ในปลายเดือนพ.ค.ตุรเคีย เป็นเจ้าภาพการปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนสวีเดน และฟินแลนด์เกี่ยวกับการสมัคร NATO ในเมืองหลวงอังการา ออร์โดยกัน กล่าวว่าการเจรจาไม่ได้ อยู่ในระดับที่ต้องการค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth