💬❄️✨รัสเซีย และตุรกีแสดงการสนับสนุนในการสร้างทางเดินทางทะเลที่ปลอดภัยในทะเลดำ เพื่อให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชไปยังตลาดโลกได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์อาหารโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น รมว.ต่างประเทศของตุรกี กล่าวว่าแผนของสหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มส่งสินค้าใหม่นั้นสมเหตุสมผล และต้องการการเจรจากับทุกฝ่ายมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะปลอดภัย

🇹🇷🌍😃ตุรกีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามในการจัดตั้งกลไกที่นำโดยสหประชาชาติ ในการปลดปล่อยท่าเรือทะเลดำของยูเครน และอนุญาตให้ส่งออกธัญพืชได้มากถึง 25 ล้านตันในไซโล ตุรกีจะอำนวยความสะดวก และปกป้องการขนส่งธัญพืชในทะเลดำ

🇷🇺🇹🇷🇺🇦ตุรกีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง ยูเครน และรัสเซีย ซึ่งเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าพร้อมที่จะมีบทบาทใน กลไกการสังเกตการณ์ ในอิสตันบูลหากบรรลุข้อตกลง

🇹🇷❄️💬รมว.ต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่าการประชุมทวิภาคีประสบผลสำเร็จ รวมถึงความตั้งใจที่จะกลับไปเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อขอหยุดยิงค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth