🇺🇦⚠️💬สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครน โอเลนา เซเลนสกา ได้ส่งคำวิงวอนสองคำอย่างสิ้นหวังไปยังสหรัฐ และโลก “STOP WAR” วิงวอนให้ชาวตะวันตก “ช่วยเราหยุดความโหดร้ายของรัสเซียในยูเครน” เซเลนสกาอธิบายว่าการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของขีปนาวุธรัสเซียที่ตกใส่ยูเครน และการเสียชีวิตของพลเรือน รวมถึงเด็กอย่างน้อย 71 ราย ถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และทำให้ผู้ลี้ภัยพลัดถิ่น ซึ่งขณะนี้มียอด 2.8 ล้านคนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth