🛡️🇺🇦🚧ปธน.โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวในการบรรยายสรุปเมื่อวันอังคารยูเครนอาจยุติความสัมพันธ์ทางการฑูตกับรัสเซียหลังจากมอสโกตัดสินใจยอมรับสองภูมิภาคที่แตกแยกทางตะวันออกของยูเครนว่าเป็นอิสระ เซเลนสกีระบุว่ากำลังพิจารณาคำขอจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อยุติความสัมพันธ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนไม่รอการยกระดับเพิ่มเติมเพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงการปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth