🇺🇲🦠💬สหรัฐได้ประกาศว่าการทดสอบวิเคราะห์โรค Covid-19 จากการพ่นลมหายใจด้วยเครื่อง InspectIR COVID-19 Breathalyzer ที่สามารถให้ผลการวินิจฉัยใน 3 นาที ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจาก FDA

🇺🇲🦠🦠ได้รับอนุญาตสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและในสภาพแวดล้อมที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น สำนักงานแพทย์ โรงพยาบาล หรือสถานที่ทดสอบเคลื่อนที่ อุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดเท่ากระเป๋าเดินทางติดตัวขึ้นเครื่อง และทำงานโดยการตรวจจับสารเคมีในตัวอย่างลมหายใจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2

🇺🇲🦠☺️FDA ระบุว่าการทดสอบสามารถทำได้โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากรัฐค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth