⚖️📑⚡สภาผู้แทนฯลงคะแนนเสียง 424-8 ผ่านร่างกฎหมายยุติความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติกับรัสเซีย และเบลารุส เป็นการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเพื่อพยายามทำลายเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยรีพับลิกันแปดคนโหวตไม่เห็นด้วย

❌🔥🇷🇺ซึ่งกฎหมายดังกล่าวทำให้รัสเซียและเบลารุสถูกตัดสถานะความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติอย่างถาวรและขยายอำนาจของปธน.ไบเดนด้วยการอนุญาตให้เขาขึ้นภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังให้อำนาจฝ่ายบริหารของไบเดน ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียและพันธมิตรโดยการขยายพรบ.ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกตามข้อความในร่างกฎหมาย ไบเดนอาจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลต่างชาติที่รับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดใน หรือมีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดยอ้อมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth