🇺🇲🇭🇳🔥ความเสี่ยงคือฐานที่มั่นของจีนในอเมริกากลาง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับไต้หวัน และที่ที่สหรัฐกังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของจีนในสนามหลังบ้าน

🇨🇳🇹🇼🌡️จีนมองว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในมณฑลที่ไม่มีสิทธิ์ในความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐ มุมมองของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในไทเปขัดแย้งอย่างรุนแรง

🤔🔥💬สหรัฐในไต้หวันกล่าวว่า แม้ว่าฮอนดูรัสอาจตัดความสัมพันธ์ กับไทเปเพื่อสนับสนุนจีนเป็นการตัดสินใจเชิงอธิปไตย แต่จีนก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาเสมอไป

🇭🇳🖋️💬ปธน.ซิโอมารา คาสโตรกล่าวว่ารัฐบาล จะย้ายไปสร้างความสัมพันธ์กับปักกิ่ง โดยฮอนดูรัสเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่รับรองไต้หวันอย่างเป็นทางการ

🌡️🤔💬สหรัฐระบุว่า ไม่ว่าฮอนดูรัสจะตัดสินใจอย่างไร สหรัฐ จะยังคงกระชับ และขยายความสัมพันธ์ของกับไต้หวันต่อไป ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ มีใจเดียวกัน และเป็นประชาธิปไตย “เราขอสนับสนุนอย่างยิ่งให้ทุกประเทศขยายการมีส่วนร่วมกับไต้หวัน และยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการยึดมั่นในหลักนิติธรรม” ทั้งนี้ยังไม่มีการตอบสนองจากทางการจีนในทันที ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-warns-chinas-promises-often-empty-honduras-wavers-taiwan-2023-03-25/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me