🚧🔥🧮ผู้ออกแบบชิป Nvidia กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ สั่งให้หยุดส่งออกชิปประมวลผลชั้นนำ 2 ตัวสำหรับงานด้านประดิษฐ์ไปยังประเทศจีน A100 และ H100 ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทจีนสูญเสียความสามารถในการทำงานขั้นสูง เช่น การจดจำภาพ

🧮😓🔥สหรัฐระบุถึงกฎใหม่นี้ว่า จะจัดการกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่อาจถูกใช้ หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยัง การใช้งานขั้นสุดท้ายทางการทหาร หรือผู้ใช้ปลายทางทางทหารในประเทศจีน

🧭📝💬กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐไม่ได้ระบุว่าเกณฑ์ใหม่สำหรับชิป AI ตัวใดบ้างที่ไม่สามารถจัดส่งไปยังประเทศจีนได้อีกต่อไป แต่กล่าวว่ากำลังทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจีน เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีขั้นสูงตกไปอยู่ในมือที่ผิดพลาด

🧭🔥💬การประกาศดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐ จะปราบปรามความสามารถทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของจีน ท่ามกลางความตึงเครียดเหนือชะตากรรมของไต้หวัน ที่ซึ่งชิปสำหรับ Nvidia และบริษัทชิปรายใหญ่แทบทุกแห่งผลิตขึ้นค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : The Guardian
🖇️Link : https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/us-blocks-sales-of-some-ai-chips-to-china-as-tech-crackdown-intensifies

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth