🇺🇲🎯⚖️ปธน ไบเดน และปธน.เรเจป ตัยยิป เออร์โดกัน ของตุรเคีย หารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญด้านกลาโหมและศก.ในระหว่างการประชุม ทำเนียบขาวของ 1 วันหลังจากตุรเคียสนับสนุนสวีเดนในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารของนาโต้

🎯⚖️🚀เจค ซิลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่า คณะบริหารของไบเดน จะเดินหน้าต่อไปด้วยการโอนเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปยังตุรเคีย โดยปรึกษาหารือกับรัฐสภาสหรัฐ ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคที่มีความสนใจร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับยูเครน และความสำคัญของการรักษาเสถียรภาพในทะเลอีเจียน ค่ะ

🖇️Link : https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/7/11/ukraine-russia-live-moscow-attacks-kyiv-before-nato-summit

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me