🌱🌷✨เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps. ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 สู่ระดับ 2.25%-2.50% เพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอดถดถอย พาวเวลล์เผยว่าจุดยืนของนโยบายการเงินมีความกระชับขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ประเมินว่าการปรับนโยบายจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ออย่างไรค่ะ

🖇️Link :https://www.cnbc.com/2022/07/27/fed-decision-july-2022-.html

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth