🇺🇲⚠️🔥เจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐ ยอมรับว่าบางเมืองของยูเครนถูกล้อมและเผชิญการทิ้งระเบิดที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่และขีปนาวุธของรัสเซีย รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธมากกว่า 900 ลูกใส่เป้าหมายของยูเครนนับตั้งแต่การรุกรานได้เริ่มต้นขึ้น และการโจมตีก็กลายเป็นการเลือกปฏิบัติมากขึ้น

🇺🇲⚠️🔥การโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ฐานฝึกทหารยาโวริฟ ทางตะวันตกของยูเครนประกอบด้วยขีปนาวุธหลายสิบลูกที่ปล่อยโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียในน่านฟ้ารัสเซีย เจ้าหน้าที่กล่าวเป็นการโจมตีจากระยะไกล แสดงให้เห็นว่าเขตห้ามบินเหนือยูเครน ไม่ได้ขัดขวางรัสเซียจากการจู่โจมทางอากาศได้ ทั้งนี้รัสเซียแม้จะมีข้อได้เปรียบในเครื่องบินรบ แต่ก็ไม่ได้ครอบครองน่านฟ้าของยูเครน และระบุว่าไม่มีทหาร ผู้รับเหมา หรือพลเมืองของสหรัฐ ในฐานเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth