🇺🇲🌡️🌱เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ธ.ค.2018 จากวิกฤต Covid-19 สู่ช่วง ระดับ 0.25%-0.5% เป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นทันทีสำหรับการกู้ยืม และสินเชื่อของผู้บริโภคในหลายรูปแบบ เฟดระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในปีนี้

🇺🇲🌱💬เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีก 6 ครั้งในแต่ละรอบการประชุม สู่ระดับเอกฉันท์ที่ 1.9% ภายในสิ้นปีนี้ (สูงกว่าที่ระบุไว้ในคาดการณ์เดิมเมื่อธ.ค.2021) และจะทำการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2023 และจากนั้นจะไม่มีการปรับขึ้นอีกในปีต่อไป

🌱📑💬ในการประชุมเฟดรอบนี้มีเจมส์ บูลลาร์ด หัวหน้าเฟดเซ็นต์หลุยส์เท่านั้นที่ต้องการขึ้นในอัตรา 0.5%

🇺🇲📑💬พาเวลล์ส่งสัญญาณจะเริ่มลดงบดุลเกือบ 9 ล้านล้านที่ประกอบด้วยพันธบัตรและ MBS ในการประชุมเดือนพ.ค.ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth