🇺🇲🇹🇼🇨🇳ทำเนียบขาวแถลงในวันจันทร์ว่า สหรัฐกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนใกล้ กับไต้หวัน ที่ระบุว่าเป็นการยั่วยุ และ บั่นทอนเสถียรภาพ ระบุว่า สหรัฐยังคงช่วยเหลือไต้หวันในการรักษาความสามารถในการป้องกันตนเองที่เพียงพอตามพันธสัญญาที่มีมาอย่างยาวนาน และสอดคล้องกับนโยบายจีนเดียวของเรา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลง

🇨🇳🇹🇼🔥เครื่องบินของกองทัพอากาศจีนจำนวน 71 ลำ รวมถึงเครื่องบินรบ และโดรนได้เข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายงานการบุกรุกครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-says-it-is-concerned-by-chinas-provocative-military-activity-near-taiwan-2022-12-26/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me