การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่อาจสร้างความกังวลได้มากขึ้นหากมาผนวกกับ แนวโน้ม ประชากรสูงวัยในอเมริกา รัฐบาลต้องจ่ายเงินบำนาญ ประกันสังคม และสวัสดิการด้านสุขภาพของ Medicare มากขึ้น การลดภาษีเชิงนโยบายและนโยบายใช้จ่ายอย่างท้วมท้นของภาครัฐ รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง……