🪙🔥💬พาวเวลล์กล่าวว่า เฟดพิจารณา อย่างรอบคอบถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของ bond yields ล่าสุด เฟดยังคงพยายามตัดสินว่าจำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือไม่ จากนั้นเฟดจะพิจารณาว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงได้นานแค่ไหน

🪙↔️💬เป็นการยากที่จะลากเส้นตรงเชื่อมโยงจากสิ่งต่าง ๆ เช่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ไปสู่การตอบสนองต่อนโยบายการเงิน

🪙🎯💬ศก.สหรัฐปีนี้ แข็งแกร่งเกินคาด ภาคครัวเรือน และธุรกิจบางแห่งไม่รู้สึกถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

🪙🧮📈อัตราดอกเบี้ยเฟดอยู่ที่ประมาณ 5.3% และหากอัตราเงินเฟ้อล่วงหน้า 1 ปีข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 3% นั่นหมายถึงอัตราที่แท้จริงที่สูงกว่า 2% ระบุว่า นั่นเป็นตัวเลขประมาณการกระแสหลักเกี่ยวกับอัตราที่เป็นกลาง สูงกว่ามาก และนโยบาย “อาจมีข้อจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ”

🪙📊📑สัดส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในอนาคต อาจต้องมาจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด ไม่ใช่แค่การปรับปรุงด้านอุปทาน

🪙🎯💬พาวเวลล์เน้นย้ำถึงการใส่ใจต่อความเสี่ยงของการตีความข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง และอันตรายจากการควบคุมมากเกินไป ค่ะ

🖇️Link : https://www.cnbc.com/2023/11/09/powell-says-fed-is-not-confident-it-has-done-enough-to-bring-inflation-down.html
🖇️Link : https://www.forexfactory.com/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me