🔥☔❄️พาวเวลล์ส่งสัญญาณในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบัน Brookings Institution ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักอีก 50bps.ในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงเหลือขนาด 25bps. แบบดั้งเดิมในการประชุมเดือนก.พ. และมี.ค. ตามการคาดการณ์ของเฟดครั้งก่อน

🪙🧮💬พาวเวลล์กล่าวว่าเฟดกำลังพยายาม ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เพียงพอ เพื่อชะลอเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการเติบโตของค่าจ้าง แต่ไม่มากถึงขั้นนำพาสหรัฐให้เข้าสู่ภาวะถดถอย

🪙📈📈เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 6 ครั้งในปีนี้เป็นช่วง 3.75-4.00% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 15 ปี การเพิ่มขึ้นเหล่านั้นได้เพิ่มอัตราการจำนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ยอดขายบ้านลดลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มต้นทุนสำหรับสินเชื่อผู้บริโภค และสินเชื่อธุรกิจส่วนใหญ่

🧭🪙💬พาวเวลล์คาดว่า ว่าการชะลอตัว ณ จุดนี้เป็นวิธีที่ดีในการปรับสมดุลความเสี่ยง..เวลาสำหรับการปรับอัตราการขึ้นดอกเบี้ยอาจมาในการประชุมเดือนธ.ค. แต่พาวเวลล์ยังเน้นย้ำว่าไม่ควรใช้การปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าเฟดจะเลิกต่อสู้กับเงินเฟ้อในเร็ว ๆ นี้

⚠️🔥💬พาวเซลล์ระบุ มีแนวโน้มว่าการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา จะต้องมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่จำกัด เป็นระยะเวลาหนึ่ง “ประวัติศาสตร์เคยเตือนมาแล้ว ต่อการคลายนโยบายก่อนเวลาอันควร”

🪙🧡💬พาวเวลล์ยอมรับว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ โดยต้นทุนของสินค้า เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ นอกจากนี้ค่าเช่า และที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1/3 ของดัชนีราคาผู้บริโภค ยังมีแนวโน้มลดลงในปีหน้า แต่ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกินข้าวนอกบ้าน การเดินทาง และการดูแลสุขภาพยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และน่าจะควบคุมได้ยากขึ้นมาก ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ :AP NEWS
🖇️Link : https://apnews.com/article/inflation-business-prices-jerome-powell-government-and-politics-9e7fed8f82ffbe9af205ec969e6277af

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me