🇺🇸🚧⚠️สหรัฐกำลังรับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรใกล้ชิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กับจีน หากจีนให้การสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียในการทำสงครามในยูเครน โดยการปรึกษาหารือซึ่งยังคงอยู่ในขั้นเบื้องต้นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมการสนับสนุนจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม G7 เพื่อประสานการสนับสนุนสำหรับข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นไปได้

🇺🇸🇪🇺⚠️และยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐจะเสนอมาตรการคว่ำบาตรใดเป็นพิเศษ การสนทนาไม่ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตร ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

🚧🚧🚧สหรัฐ และพันธมิตรได้กล่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังพิจารณาจัดหาอาวุธให้รัสเซีย ซึ่งจีนปฏิเสธมาตลอด และสหรัฐก็ไม่ได้แสดงหลักฐานต่อสาธารณะ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/us-seeks-allies-backing-possible-china-sanctions-over-ukraine-war-sources-2023-03-01/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me