⏳🧮💸สหรัฐและ UK วางแผนที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีเหล็กและอลูมิเนียม(ที่ฝ่ายบริหารของอดีตปธน.ทรัมป์กำหนดขึ้นในนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ) เป้าหมายเพื่อขจัดขุ่นเคืองในความสัมพันธ์ทางการค้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษีเหล็ก 25% พร้อมกับภาษีนำเข้า 10% สำหรับการนำเข้าอะลูมิเนียมในมี.ค. 2018 โดยใช้บทบัญญัติด้านความมั่นคงแห่งชาติในกฎหมายการค้าปี 1962

🇬🇧🧮💰การเจรจากับ UK เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐ และ EU ได้ทำข้อตกลงกันในเดือนต.ค.เพื่อผ่อนปรนภาษีศุลกากรเหล่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ในขณะที่ UK ยังคงเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่หลังจาก Brexit แล้ว การเก็บภาษีศุลกากร UK จึงยังคงอยู่ โดยสหรัฐและ EU ได้แก้ไขข้อพิพาทโดยใช้โควตาอัตราภาษี ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้ประเทศต่างๆ ส่งออกผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่กำหนดไปยังประเทศอื่นๆ ด้วยอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่การขนส่งสินค้าที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับอัตราภาษีที่สูงขึ้น

🇬🇧🔥⚡ข้อตกลงมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นไปได้ยากก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ ในเดือนพ.ย. ไบเดนและเดโมแครตส่งสัญญาณว่าต้องการเห็น UK ซึ่งเปลี่ยนพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือให้เป็นเขตแดนระหว่าง UK และ EU ก่อนที่สหรัฐ จะเดินหน้าข้อตกลงการค้ากับอังกฤษต่อไป เพราะข้อตกลงของไอร์แลนด์ได้กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในการเจรจากับ EU ของ UK ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth