🔥📑🇺🇸ความต้องการสินค้า และบริการได้แซงหน้าอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าแรงที่สูงขึ้น คือต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจ ทำให้หลายแห่งได้ปรับขึ้นราคาเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร ที่น่าแปลกก็คือ ค่าจ้างที่สูงขึ้นเหล่านี้ได้ช่วยหนุนการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของผู้บริโภค เต็มใจจ่าย ทำให้ธุรกิจสามารถขึ้นราคาได้

⏳🔥📑สิ่งสำคัญ คือต้องเสริมว่าความต้องการที่สูงขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการสร้างงาน ที่สหรัฐได้สร้างงานมากถึง 2.1 ล้านตำแหน่งในปี 2022 จนถึงนขณะนี้

🔥📑📊สำนักสถิติแรงงานมีหน่วยวัด คือดัชนีเงินเดือนรวมรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลคูณของงาน ค่าจ้าง และชั่วโมงทำงาน เป็นพร็อกซีคร่าวๆ สำหรับความสามารถในการใช้จ่ายโดยรวมของพนักงาน เมตริกนี้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเม.ย. และสูงกว่า 9.5% ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2021 ก่อนเกิดโรคระบาด มีแนวโน้มที่ประมาณ 5%

📊🔥🇺🇸การรวมกันของการเติบโตของงาน และการเติบโตของค่าจ้างทำให้ปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุด ณ จุดนี้ ดูเหมือนจะเป็นการกระชับนโยบายการเงิน ซึ่งน่าจะทำให้อุปสงค์เย็นลง อันจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่คงอยู่บางส่วนเหล่านี้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เฟดกำลังทำงานเพื่อขจัดข่าวดีบางอย่างที่มาจากเศรษฐกิจเพราะข่าวดีนั้นไม่ดีจริง ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth