🇺🇸🇨🇳💥ฝ่ายบริหารของไบเดนแถลงว่า บริษัทในสหรัฐจะต้องได้รับเงินทุนจากโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการวิจัยมูลค่า $52,000 ล้าน เพื่อแบ่งปันผลกำไรส่วนเกิน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยแผนการที่จะเริ่มรับใบสมัครในปลายเดือนมิถุนายนสำหรับโครงการเงินอุดหนุนการผลิตมูลค่า $39 พันล้าน กฎหมายยังกำหนดเครดิตภาษีการลงทุน 25% สำหรับการสร้างโรงงานชิป ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $24 พันล้าน

💰🇺🇸🧭CHIPS Act มีบทบาทสำคัญในความพยายามของฝ่ายบริหารของไบเดน ในกาานำการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กลับมายังสหรัฐ ความสำเร็จดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งต่อความพุ่งทะเยอทะยานของสหรัฐที่จะก้าวนำหน้าจีนในตลาดโลก

🇺🇸💰💥บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้ประกาศโครงการใหม่ไปแล้วกว่า 40 โครงการ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนเกือบ $2 แสนล้านเพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศ

💰💰💰ผู้รับที่ได้รับเงินทุนโดยตรงมากกว่า $150 ล้าน จะต้องแบ่งปันส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่เกินการคาดการณ์กับรัฐบาลสหรัฐตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/technology/us-require-companies-winning-chipmaking-subsidies-share-excess-profits-2023-02-28/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me