🔥🧭🚦ลอเร็ตตา เมสเตอร์ หัวหน้าเฟดสาขาคลีฟแลนด์ระบุว่า เห็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 50 bps.ในการประชุมเฟด 2 ครั้งถัดไป เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ขณะที่เปิดทางไว้ เพื่อให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 75 bps และท้ายที่สุดแล้ว ดอกเบี้ยจะต้องขึ้นเหนือระดับ 2.5% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูงเกินไป ระบุว่าเป็นไปได้อย่างมากว่าอัตราการว่างงานจะต้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในอีกไตรมาสหนึ่งของการเติบโตที่ชะลอตัว แต่นั่นจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราต้องการให้เงินเฟ้อลดลง ขณะเดียวกันเธอไม่เชื่อว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth