🧮📊🌡️แบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสประจำไตรมาสของเฟดหรือ SLOOS ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแรกสำหรับความเชื่อมั่นในภาคการธนาคารนับตั้งแต่ความล้มเหลวของธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าธนาคารสุทธิ 46.0% ปรับเงื่อนไขสินเชื่อให้เข้มงวดขึ้นสำหรับสินเชื่อธุรกิจประเภทหลักสำหรับสื่อกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ เทียบกับ 44.8% ในการสำรวจครั้งก่อนในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และเป็นขั้นเป็นตอน สำหรับบริษัทขนาดเล็ก เงื่อนไขเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย โดยธนาคารสุทธิ 46.7% ระบุว่าเงื่อนไขสินเชื่อเข้มงวดขึ้นในขณะนี้ เทียบกับ 43.8% ในการสำรวจครั้งล่าสุด

🌡️🏦📊รายงานระบุว่า บริษัททุกขนาดแสดงความต้องการสินเชื่อน้อยกว่า 3 เดือนก่อนหน้านี้ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/business/finance/banks-tighten-credit-terms-see-loan-demand-drop-fed-survey-shows-2023-05-08/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me