🌍💬🚫สมาชิก 193 ประเทศในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรองโดยฉันทามติที่กำหนดให้สมาชิกถาวร 5 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความชอบธรรมในการใช้การยับยั้ง (veto) โดยการผลักดันการปฏิรูปซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาชิก

🔥🚫💬มาตรการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิยับยั้งได้แก่ สหรัฐ จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ต้องจ่ายราคาทางการเมืองที่สูงขึ้น เมื่อพวกเขาใช้การ veto เพื่อล้มเลิกมติคณะมนตรีความมั่นคง

🌍✨🛡️ทั้งนี้ UN ได้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พิเศษในกรณีฉุกเฉินเป็นวันที่2 เกี่ยวกับความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนในนครนิวยอร์ก

💬💬☄️ทั้งนี้จากข้อเสนอครั้งแรกเมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมา มาตรการกำหนดให้มีการประชุมสมัชชาใหญ่ภายใน 10 วันทำการหลังจากการ veto เพื่อจัดการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการ veto

📑⚖️✨เกือบ 100 ประเทศเข้าร่วมกับลิกเตนสไตน์ในการสนับสนุนการปฏิรูปครั้งนี้ รวมทั้งสหรัฐ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยรัสเซียหรือจีน ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุน นักการฑูตจาก 1 ใน 2 ประเทศที่ขอไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะแบ่งแยกสหประชาชาติยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth