✨📑🚫แยกจำนวนที่แต่ละประเทศจากใน 5 ประเทศที่ได้ใช้สิทธิ์การ veto 262 ครั้ง นับตั้งแต่ 1946-ก.พ.2022ค่ะ